В.І. Вернадський. 2013

Автор: Олексій Леонов
Матеріал: Шамот
Місцезнаходження: КОЦ ЭТНОМИР

«У геологічній історії біосфери перед людиною відкривається величезне майбутнє, якщо вона зрозуміє це і не буде застосовувати  свій розум і свою працю на самознищення».

ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ВЕРНАДСЬКИЙ мислитель, учений-натураліст, громадський діяч, основоположник учення про біосферу. Роки життя 1863-1945.

Дослідження В. І. Вернадського привели до усвідомлення ролі життя і живої речовини в геологічних процесах. Зовнішній вигляд Землі, її атмосфера, породи, ландшафти – все це результат життєдіяльності живих організмів. Особливу роль в становленні нашої планети Вернадський відводив людині. Ще в 20-і рр. XX ст. В. І. Вернадський звернув увагу на потужний вплив людини на навколишнє середовище і перетворення сучасної біосфери. Людство як елемент біосфери, вважав він, неминуче зрозуміє необхідність збереження всього живого на Землі й охопить розумним управлінням живу оболонку планети, перетворивши її в єдину сферу – ноосферу – сферу розуму. Це поняття Вернадський сформулював у 1944 р.

Дослідження вченого випередили свій час, а його ідеї багато в чому були віщими. Більш ніж 700 опублікованих робіт ученого зробили помітний вплив на формування  наукової картини світобудови.

ПРАЦІ: «Наукова думка як планетарне явище»; «Біосфера і ноосфера»; «Філософські думки натураліста»; «Початок і вічність життя»; «Нариси з теорії природознавства» й ін.