Кришна з флейтою. 2009

Автор: Олексій Леонов
Матеріал: Шамот
Місцезнаходження: МЦР

Коли світом починає правити адхарма – протилежний Закон праведності, Сини Світла приходять на допомогу для встановлення космічної рівноваги. Прихід Бога на Землю у вигляді Крішни став тією вирішальною силою, яка повернула історію Індії та світу в цілому на шлях очищення та духовних пошуків. “Бхагават-Гіта” (“Пісня Господня”) містить основні положення Учення Крішни.
Крішна закликає до реалізації космічного закону дхарми, який призводить до усвідомлення своєї вічної природи та вічного зв’язку з Богом. Дхарма як основа моральності передбачає реалізацію п’яти принципів: знання, любові, справедливості, відданості та терпіння. Знання утихомирює розум, терпіння примирює розум, любов – серце. Служіння Богу реалізовує матеріальні потреби і примиряє тіло. Справедливість утихомирює душу. Коли розум, серце, тіло і душа праведної людини умиротворені, вона здатна до співчуття. Сповідуючи дхарму, людина приходить до усвідомлення себе вічною душею, її осяює розуміння, що все  створено Богом і все знаходиться в абсолютній владі Бога, вона бачить всюди прояв волі Бога. Той, хто усвідомив цю істину, не допустить жорстокості стосовно інших людей або тварин.
Крішна проповідує ідею безсмертя, незнищеності Вищого Я людини. Воно вічне, тому що є часткою Бога, безсмертне і вічне. Крішна описує процес божественного створення Космосу, розкриває шляхи звільнення, шляхи злиття з вищою Божественною Природою. Він стверджує, що на шляху вдосконалення Він зустріне кожного. Кожен так чи інакше повинен пройти всі стадії самоочищення. Скульптурна композиція виражає привабливість Божественної гри, яка кличе і захоплює душі до духовного світу реалізувати свою природу чистою любов’ю до Бога-Творця.
«Душа не народжується і не вмирає. Вона не з’явилась у минулому і ніколи не перестане існувати. Вона ненароджена, вічна, завжди наявна, безсмертна та первісна. Вона не знищується, коли гине тіло».