Евклід. 2015.

Автор: Олексій Леонов
Матеріал: Шамот
Місцезнаходження: КОЦ "ЭТНОМИР"

… Одного разу цар Птолемей запитав Евкліда, чи існує інший, не такий важкий шлях пізнання геометрії, аніж той, який виклав вчений в своїх «Началах».

Евклід відповів: «О, царю, в геометрії немає царських доріг!».

Евклід

330  – 260 рр. до н.е.

Давньогрецький математик, педагог-енциклопедист, автор фундаментальної праці з геометрії.

 

Евклід, учень Платона, на запрошення царя Птолемея переїхав до Александрії, де знаходився знаменитий науковий центр з Олександрійської бібліотекою. Він викладав у Мусейоні геометрію, арифметику і астрономію.

До III ст. до н. е. в Греції накопичився багатий геометричний матеріал, який необхідно було привести в строгу логічну систему. Цю колосальну роботу і виконав Евклід. Він написав 13 книг «Начал» (геометрії). Евклід не тлише систематизував той геометричний матеріал, який був відомий до нього, а й доповнив його власними дослідженнями. «Начала» Евкліда складають в елементарній геометрії цілу епоху. Історичне значення цієї праці полягає в тому, що в ній уперше здійснено спробу логічної побудови геометрії на основі аксіоматики.

Згодом геометрія розвивалася, з’явилася неевклідова геометрія, що стала експериментальною наукою в фізиці. В даний час шкільні підручники усіма мовами світу дослівно копіюють «Начала» Евкліда.

ПРАЦІ «Начала», «Дані», «Оптика», «Про розподіл фігур», «Перетин канону», «Явища».