Авіценна. 2010

Автор: Олексій Леонов
Матеріал: Шамот
Місцезнаходження: КОЦ "ЭТНОМИР"

«Лікар повинен володіти поглядом сокола, руками дівчини, мудрістю змії і серцем лева».

АВІЦЕННА – Абу Алі ібн Сіна – філософ і медик, поет, справжній енциклопедист Середньої Азії, працював в 29 сферах науки. Роки життя 980 – 1037

Авіценна – «князь лікарів і філософів» підбив підсумок поглядів і досвіду грецької, римської, індійської і середньоазіатської медицини. Склав учення про будову всесвіту. Основна тема поетичної творчості – вічність матерії, проповідь освіти і науки. Він став вісником гуманізму, бо його вчення про людину – це вчення про єдність тіла і душі. Душа – не що інше, як одна з трьох різновидів, у яких проявляється Світова Душа, це сила, яка виходить із Абсолюту, що повертається до нього. Думка – є прояв Абсолюту. ПРАЦІ: «Канон лікарської науки», «Трактат про птаха», «Живий, син Бодрого», «Саламан і Ібсал».