РЕНЕ ДЕКАРТ. 2014

Автор: Олексій Леонов
Матеріал: Шамот
Місцезнаходження: КОЦ "ЕТНОМИР"

«Замало мати хороший розум, головне – добре його застосовувати».

«Повага інших стає основою поваги до самого себе».

«Я мислю, значить – існую».

 

РЕНЕ ДЕКАРТ – французький філософ, математик, фізик, фізіолог і натураліст, роки життя 1596-1650.

Філософія Декарта отримала назву картезіанство, він прагнув побудувати загальну картину природи, в якій всі фізичні та інші явища пояснювалися б як результат руху великих і малих частинок, утворених із єдиної матерії. У вченні про пізнання він був основоположником раціоналізму. Замість сліпої віри він висунув на перше місце силу людського мислення, розум, здатний пізнавати природу.

Одночасно із видатними математичними дослідженнями він відкрив закони поширення світла, відображення і заломлення, ідею ефіру у перенесенні світла, дав пояснення веселки, започаткував оптику як науку. Досліджував закони удару, вперше чітко сформулював закон інерції, розробив нову гіпотезу про походження планет, створив фізичну теорію кровообігу.

Книги: «Правила для управління розумом” (1628); «Трактат про світло»; «Розмірковування про метод» (1637); «Метафізичні роздуми про першу філософію»; «Начала філософії» (1644); «Пристрасті душі» (1649).