Платон. 2016.

Автор: Олексій Леонов
Матеріал: Шамот
Місцезнаходження: Приватна колекція
Розмір: 33,5 х 31,5 х 29

Давньогрецький філософ, учень Сократа, учитель Аристотеля.

Платон (близько 427-347 до н. е.) за першооснову сущого приймає безособовий, універсальний дух. Створив учення про єдність і доцільність світу; про світ «ідей», які є вічними, незмінними, виражають сутність речей; запропонував раціональний погляд на пояснення і пізнання світу; написав трактат про ідеальну державу, приділяючи велику увагу моральним якостям громадян і правителів.

«Ідеї правлять світом». (Платон).