Микола Коперник

Автор: Олексій Леонов
Матеріал: Шамот
Місцезнаходження: КОЦ "ЭТНОМИР"

 

«І був Арістарх осудженний  за те, що зрушив із місця святий центр світу».

 

МИКОЛА КОПЕРНИК – польський астроном, математик, механік, економіст, канонік епохи Ренесансу; найбільш відомий як автор геліоцентричної системи світу, що поклала початок першій науковій революції. Роки життя 1473-1543.

Микола Коперник відомий як державний діяч, майстерний лікар і глибокий знавець астрономії. Він зробив переворот у природознавстві, відмовившись від прийнятого протягом багатьох століть учення про центральне положення Землі. Пояснив видимий рух небесних світил обертанням Землі навколо своєї осі й обертанням планет навколо Сонця. Приписавши Землі добове коло навколо своєї осі й річне коло навколо Сонця, він висунув ідеї, які заклали основи сучасної науки.

Філософське значення геліоцентричної системи: формування  ідеї  про єдність світу, про єдині закони, яким  підкорюються «небо» і «земля».

 Книга: «Про обертання небесних сфер» (1543).