Людина Всесвіту. Коспомоліт. 2006

Автор: Алексей Леонов
Матеріал: Шамот
Місцезнаходження: Частное собрание

ШЛЯХ ДО ЗІРОК
“… якщо ти направив свій шлях до зірок і перебуваєш на висотах буття, шукаєш вічної універсальної істини, то можеш знайти шлях, прокладений Великими Учителями, які керують еволюцією світів і людей. Ти можеш пройти цим Шляхом до зірок і пізнати величне обертання планет навколо Сонця, повелителя і світоча нашої Сонячної системи. Ти також пізнаєш, що Сонячна система – лише космічна клітина з Сонцем замість ядра. А ще – що ти сам і будь-яка інша клітина у цій Сонячній системі створені на тому ж плані [буття], незважаючи на те, що одні клітини – космічні, інші – мікроскопічні за своїми розмірами. Побачиш ти, що всі планети за законом централізації отримують світло, життя та енергію від ядра, яке вони визнають [своїм правителем]. Кожна планета має свою відповідність у мікроскопічній клітині і, як і живі клітини, планети є трансформаторами космічної енергії, що йде до них від цього сонячного ядра життя та світла.
Ти можеш також відчути легке тремтіння цих планет, коли вони обертаються навколо свого центру завдяки гравітаційному тяжінню, що чинить одна планета на іншу, а Сонце – на них усіх. Знай також, що одного разу твоя власна аура настільки розшириться, що разом з іншими, як групова душа, ти отримаєш своє місце в космосі і станеш правителем планети. Тоді ти матимеш можливість охопити космічну перспективу.
Усі планети є центрами свідомості, розділеними, як це нам бачиться, мільйонами миль – але ці відстані лише ілюзія. З точки зору свідомості перехід із однієї планети на іншу настільки ж простий, як перехід із кімнати до кімнати твого будинку, тому що сонячна система – це одна космічна клітина, а Сонце – її центр та правитель. Воно теж обертається навколо великого Сонця, поки, зрештою, досягне Центрального Сонця, сутності, взаємозамінної з Христом. І всі планети стають сонцями, коли досягають Центрального Сонця і стануть подібні до Христового життя. Тоді планета чи сонце стають настільки духовними [сутностями], що робляться Єдиним Цілим із Центральним Духовним Сонцем.
Знайди Шлях до зірок!!! Так ти знайдеш Єдину Вічну Істину та Життя, і з висот земних досягнеш висот небесних.
“Учення Храму”